Tư tưởng triết học của trang:

  1. Thiên thời: Thị trường xây dựng;
  2. Địa lợi: Các yếu tố đất đai, vốn, công nghệ, kỹ thuật;
  3. Nhân hòa: Con người
Go to top